Als u aangeeft lid te willen worden van onze vereniging, wordt een aantal gegevens van u geregistreerd. Dat zijn gewone persoonsgegevens. Om precies te zijn:

Deze gegevens zijn alle nodig om als vereniging onze doelstellingen waar te kunnen maken. Door lid te worden van onze vereniging geeft u toestemming dat deze gegevens worden opgeslagen. De gegevens worden op twee plaatsen opgeslagen:

Dat er landelijk wordt geregistreerd komt doordat u lid wordt van een landelijke vereniging. Hoe zij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in een Privacystatement (klik om te openen). Op de website van deze landelijke vereniging kunt u ook het nodige vinden. (Klik desgewenst op een gerelateerd bericht voor verdere informatie.) Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het landelijk bureau (email: secretariaat@kbo-pcob.nl; tel: 030-3400600).
In het vervolg gaat het hier daarom nog uitsluitend over de plaatselijke registratie.

Dat er plaatselijk wordt geregistreerd is nodig om onze plaatselijke activiteiten als afdeling van de vereniging uit te kunnen voeren. Deze lokale gegevens blijven in het bestand staan totdat uw lidmaatschap wordt beëindigd. Na beëindiging worden ze geheel verwijderd.
Plaatselijke activiteiten waarbij uw gegevens worden gebruikt zijn:

Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De secretaris van de plaatselijke afdeling is momenteel verantwoordelijk voor het bijhouden van het gegevensbestand. U kunt bij hem te allen tijde inzage krijgen in uw gegevens of aangeven dat u iets verwijderd wilt hebben. Mocht u uw naam, adres en geboortedatum verwijderd willen hebben, dan beëindigt u uiteraard de facto uw lidmaatschap en wordt alles verwijderd. Voor telefoonnummers, emailadressen geldt dat niet. Alleen wordt de communicatie wat moeilijker.
Speciale aandacht is vereist bij activiteiten waarbij foto's worden gemaakt. Die worden vaak in een fotogalerij op de website van de afdeling geplaatst. Van tevoren wordt u gevraagd of u daar toestemming voor wilt geven. Is dat niet het geval, dan worden foto's waar u op voorkomt niet gepubliceerd op de website.