Redenen om lid te worden

Solidariteitsgedachte
De PCOB gaat uit van de solidariteitsgedachte. Met uw lidmaatschap maakt u de activiteiten mogelijk. Of u er zelf gebruikt van maakt, is daarbij niet zo belangrijk. Hoeft u er geen gebruik van te maken dan is dat voor u een zegen, maar voor menig oudere is het een uitkomst dat de PCOB actief is. Daarom is lid zijn van belang; voor u, maar vooral ook voor allen die er op aangewezen zijn.

Contributie
Voor € 30,-- (alleenstaanden) of € 50,-- (echtpaar) per jaar kunt u zich als lid aanmelden. Meldt u zich gaande een jaar aan, dan betaalt u contributie vanaf de eerste dag van de eerste maand in het kwartaal dat volgt op uw aanmelding. Dus meldt u zich bijvoorbeeld op 12 april aan, dan betaalt u contributie vanaf 1 juli. Het bedrag voor de rest van het jaar is dan € 15,-- respectievelijk € 25,--.

Incassomachtiging
Voor het betalen van de contributie kunt u een machtiging afgeven. Dat bespaart ons een hoop werk. Het formulier waarop u de machtiging kunt invullen, treft u hier aan. U vindt het ook onder 'documenten'. Een ingevuld formulier kunt u opsturen naar bij voorkeur de penningmeester, maar u kunt het ook bij een ander bestuurslid afgeven.(zie bij 'het bestuur'). Een machtiging afgeven is niet verplicht. Wilt u dat echt niet, dan krijgt u eenmaal per jaar een brief met het verzoek de contributie over te maken.

Opzeggen
Statutair is geregeld dat als u wilt opzeggen, u dat moet doen tegen het einde van het kalenderjaar, met een opzegtermijn van een maand. Concreet betekent dit dat als u opzegt voor 1 december van een jaar, u vanaf 1 januari van het volgende jaar geen lid meer bent. Doet u dat na 1 december, dan bent u het volgende jaar nog gewoon lid en bent u ook de contributie over dat jaar verschuldigd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Overlijden
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt bij overlijden. Er wordt geen restitutie van contributie verleend.

Aanmelden als lid
Wilt u lid worden van de PCOB, dan kan dat via de secretaris:
J. Stam
Bremstraat 169a, 1783 JE Den Helder
tel. 0223-620018
email: secr.pcobdenhelder@outlook.com

Online aanmelden als lid
U kunt ook lid worden via de landelijke website.
Het hoofdkantoor in Utrecht geeft uw gegevens dan aan ons door.
Klik hier om naar de landelijke website te gaan.

Benodigde gegevens
Wilt u zich opgeven als lid, houdt u dan bij het aanmelden de volgende gegevens bij de hand:

Als u alleen lid wordt van uzelf, of, als u samen met uw partner lid wordt van u beiden:
achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, emailadres (als dat er is) en mobiel nummer (als dat er is).
Voorts: adres (inclusief toevoeging of kamernummer), postcode, woonplaats, en eventuele huwelijksdatum.