1. Ledenpas 2. Invullen van formulieren Aanmelding voor deze hulp bij: dhr. J.A.H. Ellermeijer, tel. 633618.

3. Zorgverzekering
De PCOB biedt haar leden een collectieve zorgverzekering aan met sterk gereduceerde prijzen.

4. Vrijwillige ouderen adviseurs
Als u geen raad weet met een vraag, een formulier, een aanvraag of wat voor probleem dan ook, dan heeft de PCOB twee adviseurs beschikbaar. U kunt dan contact opnemen met:
1. Mevrouw A. Leemans tel. 630094
2. De heer W. Bouw tel. 633171

5. Thuisadministratie
Heeft u problemen om uw administratie goed in orde te krijgen of te houden? En heeft u geen familieleden in de buurt? Dan is het mogelijk hulp in te roepen. Ook voor het eventueel invullen van formulieren, bankzaken en andere formaliteiten. De kosten zijn € 5,00 per bezoek. U kunt contact met mevrouw G. de Ruijter, tel. 669479, voor verdere afspraken.

6. P.C.O.B. Hulpdienst
Voor leden die advies willen, hulp nodig hebben bij kleine huishoudelijke klusjes of informatie willen over van alles en nog wat, hebben wij de PCOB hulpdienst. Wij streven er naar onze leden zo goed mogelijk te helpen of anders te adviseren en te begeleiden.
U betaalt een bijdrage van € 5,00 per werkzaamheid. Wij hopen dat u daar begrip voor kunt opbrengen omdat de vrijwilligers ook kosten maken, alleen al door voor te komen rijden.
U kunt bij ons terecht met vragen als:
Voor deze hulp kunt u contact opnemen met de heer Bouw. Telefoon: 633171.

7. P.C.O.B. autodienst
De PCOB heeft een autodienst. U kunt elke middag tussen 16.00 en 18.00 uur bellen voor een autorit voor de volgende dag.
Tel. 644109 bij geen gehoor 633746.

Eén zone kost € 4,00 en twee zones € 7,00.

Eén zone is een rit binnen de stad (de Schooten, Nieuw Den Helder en de binnenstad). Twee zones zijn Julianadorp en Huisduinen.

Voor alle overige ritten geld de prijs van € 0,70 per kilometer met een minimum van € 4,00.