Wilt u contact opnemen, dan doet u dat in eerste instantie bij de secretaris.
Echter, elk bestuurslid heeft een eigen terrein. Voor zaken die daarop betrekking hebben, kunt u direct het betreffende bestuurslid benaderen.

Wilt u lid worden of wilt u uw gegevens wijzigen, dan doet u dat bij de secretaris, of via het emailadres secr.pcobdenhelder@outlook.com

Voor financiële aangelegenheden, zoals een machtigingsformulier voor automatische incasso, kunt het beste de penningmeester benaderen.

Mocht u mee willen doen als vrijwilliger in welke rol dan ook, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Dhr. J. van der Velde, Dirk Abbesteelaan 19, 1785 GM, tel. 633746, email: janvandervelde6@gmail.com

Wij hebben nu 9 bestuursleden, 3 vrouwen en 5 mannen.
De emailadressen van de bestuursleden vindt u het blad "Reflexief" dat maandelijks uitkomt. Hieronder staan alle bestuursleden, met de terreinen waarop zij in het bijzonder actief zijn.
(De telefoonnummers zijn alle nummers in De Helder. Voor de aangegeven nummers dus 0223 denken.)

Voorzitter:
J. van der Velde, Dirk Abbesteelaan 19, 1785GM Den Helder, tel. 633746
(autodienst, bingo, nieuwe vrijwillers,)

Secretaris:
J. Stam, Bremstraat 169a, 1783 JE Den Helder, tel. 620018
e-mail: secr.pcobdenhelder@outlook.com
(secretariaat, ledenadministratie, beheer website)

Penningmeester:
J. A. van Schijndel, Drooghe Bol 2045, 1788 VD, tel. 691840
(alle financiële aangelegenheden)

Overige bestuursleden:
Dhr. W.G.A. Bouw, Klaas Casterkomstraat 12, 1785 ND Den Helder, tel. 633171
(vrijwillig ouderen adviseur, hulpdienst, belastinghulp, bingo en bezorging)

Mw. A.M. Huiberts, Koggeschip 31, 1784 SE Den Helder, tel. 632507,
(redactie Reflexief, themamiddagen)

Mw. A. Leemans-Kooistra Pluto 57, 1785 AV Den Helder, tel. 630094,
(vrijwillig ouderen adviseur, reiscommissie, belastinghulp, bingo, lunch)

Mevr. G. de Ruijter, Hendrik Baskeweg 115, 1785 MC Den Helder, tel. 669479
(thuisadministratie, reiscommissie, excursies en bingo)

Dhr. C. van der Spek, Olivier van Noortstraat 8, 1782 XM Den Helder, tel. 628648
(sjoelen, wandelgroep)

Mw. F.J. van der Zee-Bakker, Heiligharn 108, 1785 SN Den Helder, tel. 631020,
(lief en leed)