De PCOB afdeling Den Helder wil de belangen van senioren behartigen op de volgende gebieden:

Collectieve belangenbehartiging
Individuele belangenbehartiging