Kijkt u wel eens bij Nieuws?
Omdat niet alles in deze agenda past is er naast de knop 'Agenda' een knop 'Nieuws' in het hoofdmenu. Kijkt u daar al regelmatig? Mocht dat nog niet het geval zijn, doe dat dan vooral eens.

Door de maatregelen van de overheid die op 13 oktober bekend werden gemaakt, kunnen de meeste van de geplande activiteiten niet doorgaan. Dat wordt met een rode kleur aangegeven.

20 oktober 2020: Sjoelen in de Draaikolk.
Gebleken is dat deze activiteit niet door kan gaan.

21 oktober 2020: Themamiddag: Het hospice.
Deze bijeenkomst gaat niet door.

10 november 2020: Bingo in de Vredeskerk.
Aanvang 14.30 uur. We proberen deze middag door te laten gaan. Het aantal deelnemers mag niet meer zijn dan 30 en men dient een mondkapje te dragen.

17 november 2020: Sjoelen in de Draaikolk.
Het is nog even afwachten op te zien of deze activiteit door kan gaan.

18 november 2020: Jaarvergadering en lezing 30 jaar PCOB.
De uitgestelde jaarvergadering gaat wederom niet door.
De agenda van deze ledenvergadering, samen met de notulen van de vorige ledenvergadering vindt u hier (klikken). Het jaarverslag over 2019 vindt u hier (klikken).' Deze stukken zullen ook in de komende Reflexief staan. U heeft dan de gelegenheid te reageren. Dat is op dit moment het hoogst haalbare. De lezing van dhr. Ellermeijer gaat ook niet door.

Wandelen op dinsdag.
Deze activiteit wordt in verband met de toegestane groepsgrootte voorlopig stop gezet.

Meerdaagse reis en 55+ beurs
De meerdaagse reis naar de Moezel en de 55+ beurs gaan niet door.