Kijkt u wel eens bij Nieuws?
Omdat niet alles in deze agenda past is er naast de knop 'Agenda' een knop 'Nieuws' in het hoofdmenu. Kijkt u daar al regelmatig? Mocht dat nog niet het geval zijn, doe dat dan vooral eens.

8 september 2020: Bingo in de Vredeskerk.
Heel gezellig. Aanvang 14.30 uur.

15 september 2020 Sjoelen in de Draaikolk.
Erg leuk. Aanvang 14.00 uur.

16 september 2020: Themamiddag.
We beginnen weer met de themamiddagen, althans, we hopen dat dat kan. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.
Let op: de aanvangstijd is gewijzigd in 14.00 uur.
Op 16 september komt de heer Jan Broekhuizen vertellen over de stad Hoorn. De ligging van de stad Hoorn, aan de Zuiderzee, was de basis van haar opkomst als centrum van handel en scheepvaart. Een snelle aansluiting bij de Opstand en de zo heldhaftig gewonnen Slag op de Zuiderzee (1573) brachten Hoorn aan de top. Die glorietijd wordt nog steeds weerspiegeld in historische gebouwen, deftige koopmanshuizen en stoere verdedigingswerken. De fraaie Hoofdtoren domineert al eeuwenlang de kades en havens. Aan de voet staren de scheepsjongens van Bontekoe vol verlangen naar de zee. Nu is Hoorn vooral een regionaal bedrijven- en dienstencentrum (onderwijs, gezondheidszorg, detail- en groothandel), overloopgemeente voor Amsterdam en een geliefde trekpleister voor talloze watersportliefhebbers. Kortom: een bezoek aan Hoorn is alleszins de moeite waard.

13 oktober 2020: Bingo in de Vredeskerk.
Ondanks de maatregelen, heel gezellig. Aanvang 14.30 uur.

20 oktober 2020: Sjoelen in de Draaikolk.
Aanvang 14.00 uur.

21 oktober 2020: Themamiddag: Het hospice.
Nadere informatie volgt.

Jaarvergadering.
De uitgestelde jaarvergadering zal plaatsvinden op 18 november 2020
De agenda van deze ledenvergadering, samen met de notulen van de vorige ledenvergadering vindt u hier (klikken). Het jaarverslag over 2019 vindt u hier (klikken). Na afloop van de ledenvergadering volgt een korte pauze, waarna dhr. Ellermeijer zal spreken over "30 jaar PCOB in Den Helder".

Wandelen op dinsdag.
Na een voorzichtige opstart is gebleken dat het wandelen weer kan plaats vinden. Iedere dinsdag weer zoals gebruikelijk. Alleen wordt er niet koffie gedronken.

Meerdaagse reis en 55+ beurs
De meerdaagse reis naar de Moezel en de 55+ beurs later in dit jaar, gaan niet door.