Activiteiten juni en juli 2021

Voorzichtig gaan we weer wat activiteiten te organiseren. Dat gaat wel met de nodige voorwaarden, omdat we het graag veilig willen doen.

15 juni 2021 Sjoelen in de Draaikolk
Er kan weer gesjoeld worden. Aanvang 14.00 uur.

16 juni 2021 Startmiddag
Om het opstarten van de activiteiten een beetje feestelijk tintje te geven, zal er op 16 juni een startbijeenkomst in de Vredeskerk worden georganiseerd. Het wordt een middag met muziek en zang, verzorgd door Evelien van Leeuwen en Melanie Uyleman die telkens voorafgegaan worden door Margriet Noë. U moet zich voor deze middag opgeven en wel bij mevr. A. Leemans, tel. 630094. Zij zal u vragen of u volledig gevaccineerd bent. Aanvang 14.00 uur

13 juli 2021 Bingo in de Vredeskerk
Op 13 juli wordt er weer bingo gespeeld in de Vredeskerk. Aanvang 14.00 uur.

20 juli 2021 Sjoelen in de Draaikolk
Aanvang 14.00 uur.

Wandelen
Ook het wandelen gaat voorzichtig weer van start. Het is de bedoeling van juli weer te wandelen als vanouds.

En verder
Wat natuurlijk gewoon door blijft gaan is de hulp bij de belastingaangifte, de vervoersdienst en het werk van de ouderenadviseurs. Ook kunt u altijd bellen voor kleine klusjes en hulp bij uw computer als die vreemd gedrag vertoont.